• دردستور کاربرنامه های امسال دومین کنگره "ترنم فتح" قرارگرفت

    اجرای میدانی بزرگترین گروه موزیک نظامی بعد از انقلاب اسلامی

  • نهمین جلسه از سلسله نشست های "گفتمان موسیقی دفاع مقدس" برگزار شد

  • هشتمین نشست گفتمان موسیقی دفاع مقدس برگزار شد

  • خرمشهر، شهر لاله های خونین

  • برگزاری دومین نشست تحلیلی گفتمان تئاتر دفاع مقدس

  • نمایشگاه در آئینه همت در سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس برگزار شد

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود