• نهمین جلسه از سلسله نشست های "گفتمان موسیقی دفاع مقدس" برگزار شد

  • هشتمین نشست گفتمان موسیقی دفاع مقدس برگزار شد

  • خرمشهر، شهر لاله های خونین

  • برگزاری دومین نشست تحلیلی گفتمان تئاتر دفاع مقدس

  • نمایشگاه در آئینه همت در سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس برگزار شد

  • اختتامیه رزمواره مدافعان حرم برگزار شد

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود