HonaredefaView

X
چیستی و تبیین تئاتر دفاع مقدس
چیستی و تبیین تئاتر دفاع مقدس
نویسنده : آرمین رهبین
محل انتشار : بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
موضوع : مقاله دفاع مقدس
سال نشر : 1399
گروه مخاطبین : همه
توضیحی کوتاه درباره اثر :

بدون شک استمرار، رشد و ارتقای کمی و کیفی دانایی و بالندگی تئاتر دفاع مقدس، مستلزم آسیب شناسی، روز آمدی و گفتمان سازی است که جز با تشریک مساعی مندان این عرصه و بهره‌گیری از پژوهش‌های عالمانه اساتید و صاحب نظران این حوزه ممکن نیست.
مجموعه حاضر مقالاتی در باب تئاتر دفاع مقدس و مقاومت است که به همت جمعی از پژوهشگران و صاحب نظران تئاتر دفاع مقدس پدید آمده و خوشبختانه از زوایای مختلف به این پدیده نگاه شده که امید است مطالعه آن، هنرمندان، مدیران، اصحاب و علاقه مندان تئاتر دفاع مقدس را قدمی به اصل و عمق تئاتر دفاع مقدس نزدیک‌تر ساخته و در سیاست گذاری، تولید، حمایت و مشارکت در این عرصه یاری نماید.
امیدواریم با ارائه مجموعه حاضر به بخشی از نیازهای پژوهشی تئاتر دفاع مقدس و مقاومت پاسخ سازنده‌ای داده باشیم.