صفحه اصلی

نمایش محتوای سبز

ششمین دوره جشنواره ملی فانوس در اصفهان برگزار شد
سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را / و شاید در این خاک‌ها پیکرت را
این صحنه‌ها و روایت از صحنه‌های ایثار شهدا را هنرمندان باید نشان دهند
چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام به ایستگاه پایانی رسید
صد برابر

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود

نمایش محتوای سبز

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

هنرمندان