• چاپ سی عنوان اثر نمایشی دفاع مقدس

  • هنر دفاع در شبکه‌های اجتماعی

  • رونمایی از ۳۰ عنوان متون نمایشی دفاع مقدس در نمایشگاه دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

  • بازدید سرلشکر موسوی از نمایشگاه دستاورد‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

  • بازدید وزیر ارشاد از نمایشگاه دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

  • ششمین نشست گفتمان موسیقی دفاع مقدس

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود