1398/7/13
کارگاه آموزش بازیگری تئاتر دفاع مقدس در استان زنجان
تصویر خبر

به گزارش روابط عمومی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس، کارگاه بازیگری دفاع مقدس توسط استاد حمید رضا نعیمی از بازیگران و مدرسین صاحب نام این حوزه در روزهای یازدهم و دوازدهم مهر ماه 98  جهت ارتقای سطح کیفی بازیگری در آثار دفاع مقدس با حضور جمعی از بازیگران و دانشجویان استان برگزار شد.

طی برنامه ریزی های صورت گرفته این کارگاه دو روزه به صورت عملی و کارگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور زنجان برگزار گردید.