نهمین جلسه از سلسله نشست های "گفتمان موسیقی دفاع مقدس" برگزار شد
تصویر خبر