1396/10/3
شورای تخصصی موسیقی و سرود سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس تشکیل جلسه داد
تصویر خبر

در این جلسه که ساعت هفت صبح  روز یکشنبه 3/10/96 در محل سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در ادامه سلسله جلسات کارشناسی و بررسی آثار تولیدی استانها برگزار شد آقایان هادی آزرم، محمود اکرامی، امیرحسین سمیعی، پرویز بیگی حبیب آبادی، آرمان مهربان، حسین دی پیر، عباس امام‌زاده، محمدحسین نعمتی، محسن ابراهیم و مصطفی محدثی خراسانی حضور داشتند. در خلال این جلسه دو اثر تولیدی استان‌های آذربایجان غربی و مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و نکات انتقادی جهت بهبود وضعیت آثار در حوزه های آهنگسازی، خوانندگی، تنظیم و تلفیق ارائه شد تا به استانهای موردنظر ارسال شود.

در این جلسه که ساعت هفت صبح  روز یکشنبه 3/10/96 در محل سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در ادامه سلسله جلسات کارشناسی و بررسی آثار تولیدی استانها برگزار شد آقایان هادی آزرم، محمود اکرامی، امیرحسین سمیعی، پرویز بیگی حبیب آبادی، آرمان مهربان، حسین دی پیر، عباس امام‌زاده، محمدحسین نعمتی، محسن ابراهیم و مصطفی محدثی خراسانی حضور داشتند. در خلال این جلسه دو اثر تولیدی استان‌های آذربایجان غربی و مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و نکات انتقادی جهت بهبود وضعیت آثار در حوزه های آهنگسازی، خوانندگی، تنظیم و تلفیق ارائه شد تا به استانهای موردنظر ارسال شود.