شهادت دانشمند هسته ای ایران شهید فخری زاده تسلیت باد
تصویر خبر