سومین دوره جشنواره بین المللی رسام در حال برگزاری است
تصویر خبر