1396/9/20
سروده «نهضت آزادی قدس» محدثی‌خراسانی برای فلسطین
تصویر خبر
«مصطفی محدثی‌خراسانی» شاعر برجسته کشورمان شعری با عنوان «نهضت آزادی قدس» را در اختیار هنردفاع قرار داد.
محدثی خراسانی در توضیحی درباره این شعر اظهار داشت: در «نهضت آزادی قدس» تلاش شده است نسبت قدس و آزادی و مظلومیت آن با جهان اسلام بیان شود.
 
«نهضت آزادی قدس»
 
روز بیداری وجدان زمین
تپش خاطره‌ها در افلاک
فرصت آینه‌گردانی عشق
صبح قدقامت انسان از خاک
 
خشم و فریاد خمینی چون رعد
لرزه بر پیکر غاصب انداخت
بعثت نام محمد در قدس
امت واحده‌ای دیگر ساخت
 
فلسطین داغ انسان است امروز
فلسطین داغگاه شرمساری است
جهان در نقطه عطف بزرگی است
جهان در انتظار رستگاری است
 
صبح قدقامت یاران حسین
در افق های شهادت پیداست
پرچم نهضت آزادی قدس
خیمه سوخته عاشوراست
 
صبح روشن شدن آینه‌ها
روز برخاستن خورشید است
دور بادا که فراموش شود
قدس در باور ما جاوید است
 
در سکوت شب تاریک زمین
حنجری وقف گل فریادیم
دشمن و خواب پریشان نفوذ
دژ مستحکمی از پولادیم
 
فلسطین داغ انسان است امروز
فلسطین داغگاه شرمساری است
جهان در نقطه عطف بزرگی است
جهان در انتظار رستگاری است
 
قدس فریاد شب تاریخ است
با خمینی به جهان نامی شد
صبح فریاد عدالتخواهان
روز بیداری اسلامی شد
 
باز با نام حسین بن علی (ع)
از دم عشق نفس می‌گیریم
غاصبان! قبله خود را ز شما
به خداوند که پس می‌گیریم
 
فلسطین داغ انسان است امروز
فلسطین داغگاه شرمساری است
جهان در نقطه عطف بزرگی است
جهان در انتظار رستگاری است