رونمایی از ۳۰ عنوان متون نمایشی دفاع مقدس در نمایشگاه دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
تصویر خبر