1397/4/13
جلسه اندیشه ورزی با جمعی از اساتید و اهالی سینما
تصویر خبر
جلسه اندیشه ورزی با جمعی از اساتید و اهالی سینما در روز سه شنبه مورخ 97/4/12 در محل سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای حبیب الله مازندرانی مدیر گروه فیلم و سریال سازمان، هدف از تشکیل این نشست ها را بسط و گسترش ادبیات سینمای دفاع مقدس و کمک به تولید آثار فاخر در حوزه ادبیات دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: تولید و جریان سازی محتوای  دینی و ارزشی در سینمای دفاع مقدس از اصول و اهداف سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس است که باید تلاش کنیم این گفتمان همچنان در جامعه زنده بماند.
در ادامه آقایان: شرف الدین، هاشم زاده، اردکانی، عظیمی، رستگاران، دکتر عرفان منش و دکتر سبحانی به ارائه دیدگاه خود پرداختند و مقرر شد جهت سازماندهی هرچه بیشتر به فیلمنامه های ارسالی، جلسات تخصصی تشکیل و برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد سینمای دفاع مقدس جلسات منظم و هفتگی برگزار گردد.