1397/3/3
برگزاری دومین نشست تحلیلی گفتمان تئاتر دفاع مقدس
تصویر خبر
دومین نشست تحلیلی گفتمان تئاتر با موضوع نمایشنامه با حضور «رحمت امینی»، «افشین خورشیدباختری» و «ایرج افشاری اصل» عصر چهارشنبه (دوم خرداد 1397) دفاع مقدس در محل خبرگزاری دفاع مقدس برگزار شد.
 
در این نشست، تاریخ نمایشنامه نویسی دفاع مقدس، آسیب‌ها و فرصت‌ها و همچنین آینذه پژوهی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
 
مشروح این نشست منتشر خواهد شد.