برگزاری آیین اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی ترنم فتح
تصویر خبر