1396/10/19
بازدید وزیر ارشاد از نمایشگاه دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
تصویر خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بازدید کرد.

«سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بازدید کرد. در این بازدید، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس وی را همراهی می‌کرد.

این نمایشگاه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و در حاشیه برگزاری همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برپا شده است.  در این نمایشگاه ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سازمان‌ها و معاونت‌های بنیاد، عملکرد، دستاوردها و آثار خود را به نمایش گذاشته‌اند.