1399/10/21
اهدای تندیس به صدا و سیمای آبادان در آیین اختتامیه دومین جشنوراه فیلم رسام
اهدای تندیس به صدا و سیمای آبادان
تصویر خبر
اهدای تندیس به صدا و سیمای آبادان ، اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان و منطقه آزاد اروند در آیین اختتامیه دومین جشنوراه فیلم رسام