HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

یحیی رزمنده جوانی است که برای مرخصی چندروزه برای خارج کردن ترکش از بدنش از خط مقدم به تهران می­آید؛ اما در شرایطی خاص قرار می­گیرد که او را برای بازگشت به جبهه دچار تردید می­کند.
چند رسانه ای
  • نمایی از فیلم
    نمایی از فیلم
  • نمایی از فیلم
    نمایی از فیلم
  • نمایی از فیلم
    نمایی از فیلم