صفحه اصلی

نمایش محتوای سبز

ما ملت امام حسینیم...
این صحنه‌ها و روایت از صحنه‌های ایثار شهدا را هنرمندان باید نشان دهند
برگزاری اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ملی ترنم فتح
سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را / و شاید در این خاک‌ها پیکرت را
ششمین دوره جشنواره ملی فانوس در اصفهان برگزار شد

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود

نمایش محتوای سبز

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

هنرمندان