صفحه اصلی

نمایش محتوای سبز

ما ملت امام حسینیم...
سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را / و شاید در این خاک‌ها پیکرت را
این صحنه‌ها و روایت از صحنه‌های ایثار شهدا را هنرمندان باید نشان دهند
برگزاری اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ملی ترنم فتح
ششمین دوره جشنواره ملی فانوس در اصفهان برگزار شد

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود

نمایش محتوای سبز

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

هنرمندان