صفحه اصلی

نمایش محتوای سبز

این صحنه‌ها و روایت از صحنه‌های ایثار شهدا را هنرمندان باید نشان دهند
ما ملت امام حسینیم...
ششمین دوره جشنواره ملی فانوس در اصفهان برگزار شد
برگزاری اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ملی ترنم فتح
سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را / و شاید در این خاک‌ها پیکرت را

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود

نمایش محتوای سبز

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

هنرمندان