مجید مدرسی
تهیه کننده

مجيد مدرسی در سال 1333 در تهران متولد شد. او پس از اخذ ديپلم مكانيك به هندوستان رفت و به تحصيل پرداخت و توانست ليسانس علوم سياسی و فوق ليسانس رشته اقتصاد (ناتمام) را از دانشگاه پونا دريافت كند. او همچنين دارای دانشنامه مديريت بازرگانی از مؤسسه مديريت صنعتی ايران است. مدرسی از سال 1367 در مقام تهيه كننده سينما و رئيس هيئت مديره شركت كادر فيلم به فعاليت پرداخت و از سال 1377 مديريت شركت سينمایی صحرا را به عهده گرفت.