صفحه اصلی

نمایش محتوای سبز

این صحنه‌ها و روایت از صحنه‌های ایثار شهدا را هنرمندان باید نشان دهند
سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را / و شاید در این خاک‌ها پیکرت را
صد برابر
ششمین دوره جشنواره ملی فانوس در اصفهان برگزار شد
چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام به ایستگاه پایانی رسید

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

هنرمندان